มารดาตั้งครรภ์และโควิด-19(Pregnancy and coronavirus (COVID-19))

หากคุณกำลังตั้งครรภ์และอาจกำลังไม่แน่ใจว่าโรคโควิด-19จะส่งผลกระทบต่อตัวคุณ ตัวลูกน้อยและการตั้งครรภ์หรือไม่อย่างไร

สิ่งที่สำคัญคือต้องพบแพทย์แลแจ้งให้ทราบทันทีหากเป็นโควิด-19 เพื่อปรึกษาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เป็นกังวล

การตั้งครรภ์และความเสี่ยง

หากมีการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์โอกาสในการได้รับเชื้อโควิด-19อาจไม่สูงกว่าคนอื่นๆ

หญิงตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลางที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะบางครั้งอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นจากเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดหากกำลังตั้งครรภ์

ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยงกับโรคโควิด-19 เพราะเป็นไวรัสตัวใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่าที่จะจัดหญิงตั้งครรภ์ให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลาง

ถึงแม้จะพบได้น้อยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในการป่วยอย่างรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อโควิด-19 หากได้รับเชื้อในช่วงปลายของการตั้งครรภ์ หากมีการติดเชื้อโควิดขึ้นมีโอกาสเล็กน้อยที่อาจคลอดก่อนกำหนดหรือได้รับคำแนะนำให้คลอดก่อนวันที่กำหนด

ในขณะยังคงมีความเสี่ยงเกิดภาวะเสียชีวิตหลังคลอด มีหลักฐานปรากฏให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงหากได้รับเชื้อโควิด-19 ในช่วงเวลาคลอด

สิ่งที่สำคัญคือปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19ตลอดการตั้งครรภ์ เช่นการมีระยะห่างทางสังคม โดยเฉพาะเมื่อตั้งครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ขึ้นไป (อยู่ในช่วงไตรมาสที่สาม) คุณสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้

หากคุณเป็นคนชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ มีหลักฐานที่แนะนำว่าคุณควรได้รับการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหากเป็นโควิด-19 ทีมแพทย์จะต้องดูแลเป็นพิเศษให้มีความปลอดภัยหากมีความเสี่ยงสูงกว่า

และอาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจส่งต่อเชื้อโควิด-19ไปยังลูกน้อยของคุณได้ก่อนการคลอด แต่หากเกิดขึ้นเด็กก็สามารถหายได้

ทำอย่างไรหากกำลังตั้งครรภ์

ทันทีที่พบว่าตั้งครรภ์ควรรีบปรึกษา่แพทย์

แพทย์จะช่วยเหลือและให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความปลอดภัยและได้รับการดูแลที่ดี

หากคุณตั้งครรภ์ สิ่งที่สำคัญคือ:

 • ล้างมือบ่อยๆ
 • พยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้และปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยการทิ้งระยะห่างทางสังคม เช่นอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร (3ก้าว)
 • อยู่ให้ห่างจากคนที่มีอาการโรคโควิด-19

หากตั้งครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อมูลรายละเอียด:

วัคซีนโควิด-19  ในการตั้งครรภ์

สามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19ได้หากคุณกำลังตั้งครรภ์และอายุเกิน 18 ปี

ควรรับวัคซีนไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทคหรือโมเดอร์นา เพราะวัคซีนดังกล่าวครอบคลุมมากกว่าสำหรับใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์

การนัดหมายและการสแกน

คุณจะได้รับการนัดตรวจและสแกนตามปกติในขณะตั้งครรภ์ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

เช่น :

 • อาจนัดหมายทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์หรือทางวีดีโอคอล
 • อาจขอให้สวมหน้ากากหรือผ้าฝิดปากเมื่อมาโรงพยาบาล
 • อาจขอให้ตรวจโควิด-19
 • นัดหมายอาจถูกยกเลิกหรือนัดหมายใหม่

เพื่อเป็นการช่วยให้ทุกคนปลอดภัยและหยุดการแพร่เชื้อโควิด-19

สิ่งที่สำคัญ

หากคุณรู้สึกสบายดี สิ่งที่สำคัญคือการไปตามนัดหมายและตรวจเพื่อสุขภาพของตัวคุณและลูกน้อยของคุณ

โรงพยาบาลและคลีนิคจะทำให้แน่ใจว่าจะมีความปลอดภัยสำหรับคุณที่จะไปพบแพทย์

คำแนะนำเรื่องไม่เร่งด่วน:

โทรหาแพทย์เมื่อ:

 • พลาดนัดหมายและต้องการการนัดใหม่อีกครั้ง
 • มีคำถามเกี่ยวกับการดูแลหรือการนัดหมาย
 • คุณยังไม่รู้ว่านัดหมายครั้งต่อไปคือเมื่อไร
 • มีอาการโรคโควิด-19

หากคุณมีอาการโรคโควิด-19

หากคุณมีอาการโควิด-19 (มีไข้สูง ไอตลอดเวลาหรือการรับรู้กลิ่นหรือรสเปลี่ยนไปหรือหายไป)

 1. พักอยู่แต่ในบ้าน (กักตัวเอง)- คุณและทุกๆคนที่อาศัยอยู่กับคุณไม่ควรออกจากบ้านหรือให้ใครมาเยี่ยม คนใกล้ชิดควรต้องกักตัวนับตั้งแต่คุณเริ่มมีอาการหรือในระหว่างช่วง 48 ชั่วโมงก่อนมีอาการ
 2. จองตรวจ- ด้วยการตรวจ PCR เพื่อเช็คโควิด-19ทันทีที่ทำได้ ทุกๆคนที่อาศัยอยู่กับคุณ คนใกล้ชิดควรได้รับการตรวจหากมีอาการ
 3. ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำสิ่งที่ต้องทำ อาจต้องทำเรื่องนัดหมายใหม่หรือพูดคุยทางออนไลน์

หากมีอาการอื่นๆ

หากคุณมีอาการอื่นๆ หรืออาการที่คุณเป็นกังวลควรขอความช่วยเหลือจากแพทย์

คำแนะนำเรื่องเร่งด่วน:

โทรหาแพทย์ทันทีหากพบว่า:

 • ลูกน้อยของคุณมีการขยับที่น้อยลง
 • คุณไม่รู้สึกว่าลูกน้อยมีการเคลื่อนไหว
 • รูปแบบการดิ้นของลูกน้อยมีการเปลี่ยนไป
 • มีเลือดออกจากช่องคลอด
 • รู้สึกเป็นกังวลหรือวิตกกังวล
 • ปวดศีรษะไม่หาย
 • มีอาการหายใจสั้นถี่เมื่อพักผ่อนหรือนอน

อย่าคอยจนถึงวันพรุ่งนี้-โทรหาแพทย์ในทันทีแม้จะเป็นกลางดึกก็ตามที

การคลอด

สิ่งที่มีความสำคัญจริงๆคือการมีแพทย์อยู่กับคุณในขณะที่คุณคลอดเพื่อทำให้ทั้งคุณและลูกน้อยมีความปลอดภัย

หากคุณและลูกน้อยสบายดี คุณอาจคลอดที่บ้านได้

หากคุณมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์คุณอาจได้รับคำแนะนำให้คลอดในโรงพยาบาลพร้อมมีแพทย์ดูแล

อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถาณการณ์โควิด-19

คู่ชีวิต

การมีคู่ชีวิตอยู่ด้วยคือสิ่งที่มีความสำคัญกับคุณทั้งเรื่องของความปลอดภัยและความสบายใจในระหว่างการคลอด

คุณสามารถมีคู่ชีวิตอยู่ร่วมในระหว่างการคลอดหากคู่ของคุณไม่มีอาการโควิด-19 แต่อาจถูกจำกัดเวลาในการอยู่หลังการคลอด

หากคู่ของคุณมีอาการหรือถูกขอให้มีการกักตัว เขาอาจไม่สามารถมากับคุณได้ คุณอาจต้องมีพยาบาลคอยดูแลแทนคู่ของคุณในกรณีเช่นนี้

หากคุณเป็นโควิด-19และกำลังไปคลอดบุตร

หากคุณมีอาการโควิด-19 และไปคลอดบุตร คุณอาจได้รับคำแนะนำให้คลอดบุตรในโรงพยาบาลโดยแพทย์ และทีมที่สามารถเฝ้าดูแลคุณและลูกน้อยของคุณอย่างใกล้ชิด

คุณจะได้รับการดูแลอยู่ภายในสถานที่คลอดที่จัดไว้แค่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และคนที่เป็นโควิด-19

คุณอาจถูกขอให้สวมหน้ากากหรือแว่นตาป้องกัน สิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยตัวคุณ ลูกน้อยและทีมแพทย์ให้มีความปลอดภัยและหยุดการแพร่เชื้อ

การเป็นโควิด-19 ไม่ควรส่งผลกระทบต่อการคลอดทางช่องคลอดหรือผ่าตัดทางหน้าท้อง

หลังคลอดบุตร

หลังจากทารกคลอดออกมาแล้วคุณควรได้สัมผัสใกล้ชิดกับลูกน้อยของคุณเว้นเสียแต่ว่าลูกน้อยของคุณไม่สบายและต้องการการดูเป็นพิเศษในห้องทารกผู้ป่วยแรกเกิดระยะวิกฤต

คุณอาจได้รับการช่วยเหลือในการให้นมบุตร ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าโควิด-19สามารถส่งต่อได้ทางน้ำนม

รวมถึงการใช้เวลาที่ดีร่วมกับทารกแรกเกิดของคุณ สิ่งที่สำคัญคือควรทราบทุกสัญญานที่อาจแสดงถึงไม่สบาย ในช่วงเวลานี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่ควรไว้ใจสัญชาตญานของคุณเองและรับยาเพื่อช่วยหากคุณคิดว่าลูกน้อยของคุณต้องการ

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด