โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ Arrhythmia: อาการ สาเหตุ การรักษา

Rate this post

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia)  คือ ความผิดปกติของหัวใจที่มีผลต่ออัตราหรือจังหวะที่หัวใจเต้น เป็นอาการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ อาจเต้นเร็วหรือช้าเกินไป จะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระตุ้นไฟฟ้าซึ่งควบคุมการเต้นของหัวใจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง too fast (tachycardia)

 • ช้าเกินไป (เต้นช้า)
 • เร็วเกินไป (การหดตัวก่อนกำหนด)
 • ผิดปกติเกินไป (fibrillation)

โดยปกติเกือบทุกคนจังหวะการเต้นของหัวใจจะมีการเต้นที่ผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งครั้ง อาจรู้สึกเหมือนหัวใจของคุณแข่งหรือกระพือ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นเรื่องปกติและมักจะไม่เป็นอันตราย แต่บางคนบางกรณีก็มีปัญหา เมื่อการเต้นผิดปกติไปรบกวนการไหลเวียนของเลือดไปยังร่างกายของคุณมันสามารถทำลายสมองปอดและอวัยวะสำคัญอื่น ๆ ของคุณได้ เช่นภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตัน หากไม่ได้รับการรักษาภาวะเหล่านี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

หัวใจทำงานอย่างไร

หัวใจของเรามีทั้งหมด 4 ห้อง แต่ละครึ่งห้องของหัวใจด้านบนเราเรียกว่า เอเตรียม (The atrium) และครึ่งห้องด้านล่างเรียกว่า เวนตริเคิล (The ventricle) ทั้งสองทำหน้าที่เสมือนปั๊มของหัวใจ

การเต้นของหัวใจจะเกิดจากแรงกระตุ้นจากไฟฟ้าตามเส้นทางโดยผ่านหัวใจไปยังปั๊มแต่ละอัน สัญญาณเหล่านี้ประสานงานกันจนเกิดกิจกรรมของกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อทำให้เลือดสูบฉีดเข้าและออกจากหัวใจ การหยุดชะงักในเส้นทางหรือแรงกระตุ้นเหล่านี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ

การเต้นของหัวใจ

เลือดจะเข้าสู่หัวใจและมาถึง atria จากนั้นการเต้นของหัวใจก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน

 • โหนดไซนัส (กลุ่มของเซลล์ในห้องโถงด้านขวา) ส่งแรงกระตุ้นไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องบนขวาและซ้ายเพื่อหดตัว
 • การหดตัวนี้ทำให้โพรงสามารถเติมเลือดได้
 • ในขณะที่ช่องเติมนั้นแรงกระตุ้นไฟฟ้าจะเดินทางไปยังหัวใจของคุณเพื่อไปยังโหนด atrioventricular (กลุ่มของเซลล์ระหว่าง atria และ ventricles)
 • ในขณะที่ช่องเติมนั้นแรงกระตุ้นไฟฟ้าจะเดินทางไปยัง
 • การหดตัวนี้จะผลักดันเลือดออกจากหัวใจและเข้าสู่ร่างกายของคุณเพื่อการไหลเวียน
 • นั่นคือการเต้นของหัวใจเดียว จากนั้นกระบวนการจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ภายใต้สภาวะปกติด้านซ้ายและด้านขวาของหัวใจเต้นกัน

สิ่งนี้ทำให้เลือดไหลเวียนในทิศทางเดียวในการสูบฉีดอย่างต่อเนื่อง

หัวใจปกติจะทำซ้ำกระบวนการนี้ประมาณ 100,000 ครั้งในแต่ละวัน นั่นคือ 60 ถึง 100 ครั้งต่อนาทีสำหรับคนที่มีสุขภาพโดยเฉลี่ยในขณะที่พักผ่อน

ประเภของarrhythmias

การตั้งชื่อและจัดหมวดหมู่ตั้งตามสาเหตุที่เกิดสามจุดดังนี้

 • อัตรา (ไม่ว่าช้าหรือเร็วเกินไป)
 • ต้นกำเนิด (ไม่ว่าจะอยู่ในventricles หรือ atria)
 • ความสม่ำเสมอ

Bradycardia หัวใจเต้นช้า

หัวใจเต้นช้าเป็นจังหวะช้า มันถูกกำหนดให้เป็นอัตราการเต้นของหัวใจที่น้อยกว่า 60 ครั้งต่อนาที หัวใจเต้นช้าไม่ได้เป็นปัญหา นักกีฬาและคนที่ร่างกายแข็งแรงมักจะมีหัวใจเต้นช้า อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของพวกเขาอาจ น้อยกว่า 60 ครั้งต่อนาทีเพราะหัวใจของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถสูบฉีดโลหิตได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าอาจหมายความว่าหัวใจของคุณไม่ได้เต้นบ่อยพอที่จะทำให้การไหลเวียนโลหิตที่เพียงพอทั่วร่างกาย

ประเภทของหัวใจเต้นช้า

การป่วยจากไซนัส จะมีผลต่อตุ่มไซนัสทำให้การทำงานผิดปกติไป ส่งผลต่อการกำหนดจังหวะของหัวใจ หากไม่ได้ส่งแรงกระตุ้นไฟฟ้าอย่างถูกต้องหัวใจอาจสูบช้าเกินไปหรือผิดปกติจะไปปิดกั้นแรงกระตุ้นไฟฟ้า ซึ่งมีผลทำให้หัวใจวายได้

 บล็อกการนำไฟฟ้า: หากเส้นทางไฟฟ้าในหัวใจถูกปิดกั้นห้องของหัวใจอาจหดตัวอย่างช้าหรือไม่ได้เลย การบล็อกสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตามกระแสไฟฟ้าของหัวใจ ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

ทางเดิน – ระหว่างตุ่มไซนัสและตุ่ม atrioventricular (AV) หรือระหว่างโหนด AV และโพรง อาจไม่มีสัญญาณของการบล็อกเหล่านี้นอกเหนือจากการเต้นของหัวใจที่ถูกข้ามหรือช้าลง

Tachycardia หัวใจเต้นเร็ว

อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบหัวใจเต้นเร็ว มักจะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่มากกว่า 100 ครั้งต่อนาที ทั้งสองประเภทที่พบมากที่สุด supraventricular และventricular tachycardia

Supraventricular tachycardia: (SVT) คือภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วชนิดลัดวงจร ที่เริ่มต้นเหนือโพรง SVT มักจะถูกระบุโดยการเต้นของหัวใจเต้นเร็วที่สามารถเรื้อรังหรือเริ่มต้นและสิ้นสุดทันที การระเบิดเหล่านี้อาจใช้เวลาสองสามวินาทีหรือหลายชั่วโมงและอาจทำให้หัวใจของคุณเต้นมากกว่า 160 ครั้งต่อนาที SVT ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ภาวะหัวใจห้องบนและหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Atrial fibrillation: ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ถ้าคุณมีภาวะหัวใจห้องบน (AF) การเต้นของหัวใจจะเต้นเร็วมาก (เร็ว 240 ถึง 350 ครั้งต่อนาที) atria เคลื่อนที่เร็วมากจนไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จะสั่นหรือ อาจทำให้รู้สึกไม่สบาย และอาจทำให้อัตราชีพจรสูง

จะมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นหลัก ความเสี่ยงในการพัฒนาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้จะเพิ่มมากขึ้นในอายุ 60ปี อายุที่มากขึ้นมีผลในการพัฒนา AF สูงเช่นกันถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือปัญหาหัวใจอื่น ๆ AF อาจเป็นอันตรายได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาก็อาจนำไปสู่เงื่อนไขที่รุนแรงมากขึ้นเช่นโรคหลอดเลือดสมอง

ใจสั่นจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การเต้นของหัวใจสั่นก่อนวัยอันควรอาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจากความเป็นจริง จังหวะการเต้นของหัวใจปกติจะถูกขัดจังหวะด้วยการเต้นที่เร็วเกินไปและจะมีอัตราการเต้นที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเต้นของหัวใจปกติสองครั้ง

ภาพรวมของหัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายและเกือบทุกคนจะมีจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะมากกว่าหนึ่งหรือหลายครั้ง และไม่เป็นที่สังเกต นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นในระหว่างการออกกำลังกายเมื่อหัวใจทำงานอย่างหนัก เพื่อให้กล้ามเนื้อมีเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนจึงทำให้ไม่รู้สึกอ่อนล้าเร็วเกินไป นักกีฬาและผู้ที่มีร่างกายสมส่วน อาจมีอัตราการเต้นของหัวใจช้าเนื่องจากหัวใจของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ภาวะบางอย่างไม่เป็นอันตรายแม้ว่า แนวโน้มจะขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของการเต้นผิดปกติของหัวใจหากคุณคิดว่ามีอาการผิดปกติคุณควรไปพบแพทย์ แม้แต่ภาวะที่ร้ายแรงที่สุดก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะสามารถมี ชีวิตปกติได้เหมือนคนทั่วไป  แพทย์จะแนะนำแนวทางรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลให้ อาจจะมีการส่ังจ่ายยาควบคุมการเต้นของหัวใจในการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจที่เต้นผิดปกตินั้นจะมีวิธีการรักษาที่หลากหลายกันไปขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

https://medlineplus.gov/arrhythmia.html

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/arrhythmia

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16749-arrhythmia

https://www.webmd.com/heart-disease/atrial-fibrillation/heart-disease-abnormal-heart-rhythm

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด