Chlorhexidine คลอเฮกซิดีน

Rate this post

Chlorhexidine คือ ใช้ในการรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่วยลดการอักเสบ (รอยแดง) และการบวมของเหงือกและลดอาการเลือดออกตามไรฟัน

โรคเหงือกอักเสบเกิดจากแบคทีเรียที่เติบโตในสารเคลือบฟัน (คราบจุลินทรีย์) ที่ก่อตัวบนฟันของคุณระหว่างการแปรงฟัน คลอเฮกซิดีนนั้นช่วยทำลายแบคทีเรียจึงป้องกันไม่ให้เหงือกอักเสบเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คลอเฮกซิดีนไม่ได้ป้องกันคราบพลัคและหินปูนจากการก่อตัว การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันที่เหมาะสมยังคงมีความจำเป็นและสำคัญต่อสุขภาพฟันที่ดี

ที่สำคัญต้องมีใบสั่งยาของทันตแพทย์หรือแพทย์เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ยาคลอเฮกซิดีนใช้ได้

ก่อนใช้

ในการตัดสินใจใช้ยาคลอเฮกซิดีน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของการใช้ยาเทียบกับผลดีที่จะได้รับ และนี่คือปัจจัยที่แพทย์ของคุณต้องดูว่าคุณจำเป็นต้องใช้ยานี้หรือไม่:

โรคภูมิแพ้

แจ้งให้คุณหมอทราบหากคุณเคยมีอาการแพ้ยานี้หรือยาอื่นๆ หรืออาการผิดปกติจากการใช้ยาตัวนี้หรือยาตัวใดก็ตาม และอย่าลืมแจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณด้วยหากคุณเคยมีอาการแพ้ประเภทอื่นๆ เช่น แพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์ สำหรับตัวยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ก็ควรอ่านฉลากหรือส่วนผสมในบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียดก่อนรับประทาน

ให้นมลูก

จากการศึกษาในสตรีแนะนำว่ายานี้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดต่อทารกเมื่อในใช้ระหว่างให้นมบุตร

ปฏิกิริยาของยา

แม้ว่ายาบางชนิดไม่ควรใช้ร่วมกันเลย แต่ในกรณีอื่นๆ อาจใช้ยาที่แตกต่างกันสองชนิดร่วมกัน แม้ว่าอาจมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้น แต่ในกรณีเหล่านี้นั้น แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา หรืออาจจำเป็นต้องมีวิธีป้องกันอื่นๆ ดังนั้นคุณควรแจ้งแพทย์หากคุณกำลังใช้ยาอื่นๆที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ รวมทั้งยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

ปฏิกิริยาอื่นๆ

ไม่ควรใช้ยาบางชนิดในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารบางประเภท เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบที่ผิดปกติได้ การใช้แอลกอฮอล์หรือยาสูบกับยาบางชนิดอาจก็อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบได้เช่นกัน คุณควรปรึกษาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเกี่ยวกับการใช้ยาของคุณกับอาหารที่สามารถรับประทานได้หรือไม่ได้ในขณะใช้ยาตัวนี้ รวมทั้งแอลกอฮอล์ และยาสูบ

ปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ

การมีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ อาจส่งผลต่อการใช้ยานี้ อย่าลืมแจ้งแพทย์หากคุณมีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการเหล่านี้:

 • คุณเคยอุดฟันหน้า คลอร์เฮกซิดีนอาจทำให้เกิดคราบซึ่งในบางกรณีอาจไม่สามารถขจัดออกและอาจต้องเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน
 • ปัญหาเหงือก การใช้คลอเฮกซิดีนอาจทำให้ปัญหาเหงือกอื่นๆ เช่น โรคปริทันต์อักเสบแย่ลง
 • การใช้งานที่ถูฏต้อง

  ควรใช้น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนหลังจากที่คุณแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันแล้ว ควรล้างยาสีฟันออกจากปากด้วยน้ำสะอาดก่อนใช้น้ำยาบ้วนปาก และควรหยุดการกินดื่มหลังจากใช้น้ำยาบ้วนปาก

  ฝาครอบบนภาชนะใส่ยาคลอเฮกซิดีนสามารถใช้วัดขนาดยา 15 มล. (½ ออนซ์) ของยานี้ได้ เพียงใส่ยาให้ถึงเส้นที่กำหนดอยู่บนฝา หากคุณไม่ได้รับน้ำยาบ้วนปากในภาชนะเดิมของมัน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์เพื่อวัดเพื่อวัดขนาดยาที่ถูกต้อง

  หลังจากนั้นกลั้วคลอเฮกซิดีนในปากเป็นเวลา 30 วินาที แล้วคายออก ใช้ยาอย่างเดียว ห้ามผสมน้ำก่อนใช้ และห้ามอย่ากลืนยา

  ปริมาณการใช้

  ปริมาณยาที่ต้องรับประทานนั้นจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์หรือคำแนะนำบนฉลาก ข้อมูลต่อไปนี้รวมเฉพาะปริมาณเฉลี่ยของยานี้ ถ้าขนาดยาของคุณแตกต่างกัน อย่าเปลี่ยนเว้นแต่แพทย์จะสั่งให้คุณทำ

  ปริมาณยาที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับความแรงของยา นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่คุณทานในแต่ละวัน เวลาที่อนุญาตระหว่างปริมาณ และระยะเวลาที่คุณทานยานั้นขึ้นอยู่กับปัญหาทางการแพทย์ที่คุณใช้ยาอยู่

  หากลืมใช้ยา

  หากคุณลืมยานี้ ให้รีบใช้ยาโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบที่ลืมไปและรอใช้ยาตามปกติ และอย่าเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  การเก็บรักษา

  เก็บยาในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน การแช่แข็ง ความชื้น บริเวณที่โดนแสงโดยตรง และเก็บให้พ้นมือเด็ก

  อย่าเก็บยาที่หมดอายุแล้วหรือยาที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

  ข้อควรระวัง

  คลอเฮกซิดีนอาจมีรสขม อย่าบ้วนปากด้วยน้ำทันทีหลังจากใช้คลอเฮกซิดีน เพราะการทำเช่นนี้จะเพิ่มความขมของยา การล้างปากด้วยน้ำเปล่าอาจลดประสิทธิภาพยา

  คลอเฮกซิดีนอาจทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไป และบางครั้งเอ็ฟเฟ็กต์นี้อาจนานถึง 4 ชั่วโมงหลังจากที่คุณใช้น้ำยาบ้วนปาก แต่ในกรณีส่วนใหญ่ เอ็ฟเฟ็กต์นี้จะมีผลน้อยลงเมื่อคุณใช้ยาครั้งถัดไป และเมื่อคุณหยุดใช้คลอเฮกซิดีน การรับรสชาติของคุณจะกลับมาเป็นปกติ

  คลอเฮกซิดีนอาจทำให้เกิดคราบเปื้อนและเพิ่มหินปูนบนฟันของคุณ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีสารเคลือบฟันและการใช้ไหมขัดฟันทุกวันอาจช่วยลดการสะสมและคราบหินปูนได้ นอกจากนี้ คุณควรไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยทุก 6 เดือนเพื่อทำความสะอาดฟันและตรวจเหงือกของคุณ

  หากคุณคิดว่าเด็กที่มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัม หรือน้อยกว่าได้กลืนน้ำยาบ้วนปากเข้าไปมากกว่า 120 มิลลิลิตร ให้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันที นอกจากนี้ หากเด็กในวัยใดดื่มน้ำยาบ้วนปากและมีอาการมึนเมา เช่น พูดไม่ชัด ง่วงนอน หรือเดินเซหรือเดินสะดุด ให้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีเช่นกัน

  ผลข้างเคียง

  นอกจากผลของยาที่เราต้องการแล้ว ยังมีผลของยาที่ไม่ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยาจะมีผลข้างเคียงผิดปกติไปจากผลเดิมของมัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการผิดปกติ ดังต่อไปนี้

  1. สัญญาณของอาการแพ้ (คัดจมูก หายใจลำบาก ผื่นที่ผิวหนัง ลมพิษ คัน หรือใบหน้าบวม
  2. รสชาติเปลี่ยน
  3. มีหินปูนเพิ่มขึ้น
  4. ระคายเคืองที่ปาก
  5. ต่อมบวมบริเวณใบหน้าหรือลำคอ
  6. ระคายเคืองปลายลิ้น

  ผลข้างเคียงบางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยปกติ และไม่ต้องการการรักษาพยาบาล ผลข้างเคียงเหล่านี้อาจหายไประหว่างการรักษา เมื่อร่างกายของคุณปรับตัวเข้ากับยา นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันหรือลดผลข้างเคียงบางอย่างได้ และอย่าลืมตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณหากผลข้างเคียงที่กล่าวมานี้ไม่ยอมหายไปหรือรบกวนชีวิตประจำวันของคุณ

  No Responses

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  เรื่องล่าสุด