Clonazepam คืออะไร

Rate this post

Clonazepam คือยารักษาอาการชัก ตื่นตระหนก และหวาดวิตก เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาอาการทางจิตเวชที่ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ หรือเรียกกันว่า ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines: BZD)

ยา Clonazepam ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (Gamma-aminobutyric acid) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กาบา (GABA) ที่ช่วยยับยั้งการนำกระแสสัญญาณประสาทบางส่วนไปยังสมอง

ปัจจุบันมีการจัดจำหน่าย Clonazepam ในชื่อทางการค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น rivotril, Clonaril, povanil, Convolsil, Prenarpilและ Klonopin

ยา Clonazepam เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 4 ลำดับที่ 11 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

ซึ่งห้ามมิให้มีการจำหน่ายเว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือมีใบสั่งจากแพทย์ ใช้เป็นยาที่ต้องควบคุมการใช้ เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้เกิดอาการติดยาได้หากไม่ระมัดระวังการใช้ยา

วิธีการใช้ยา Clonazepam

 • การรับประทานยาควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุเอาไว้บนฉลากหรือตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์กำหนด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักรทุกครั้ง
 • ยานี้รับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษา ควรรับประทานยาให้เป็นกิจวัตร ในเวลาเดิมทุก ๆ วัน
 • ยานี้ใช้รักษาในระยะเวลาไม่นานเท่านั้น ห้ามใช้ติดต่อกันนานเกิน 9 สัปดาห์ โดยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์ เพราะกรณีที่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อพทย์จะพิจารณาวินิจฉัยผลกระทบของร่างกายผู้ป่วยเป็นประจำ
 • ไม่ควรหยุดใช้ยานี้เองอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ เช่น อาการชักเกร็ง ดังนั้นหากต้องการหยุดยาต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าก่อนทุกคครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิ เพราะยา Clonazepam 0.5 mg อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมรุนแรงได้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • เก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นใช้ยานี้ร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติติดยาเสพติดมาก่อน เนื่องจากยานี้มีฤทธิ์ทำให้เสพติดได้
 • กรณีลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในมื้อต่อไป ให้ข้ามไปกินยาในมื้อถัดไปเลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า และหากพบอาการผิดปกติหลังใช้ยา ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ให้เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด และความชื้น หากยาหมดอายุให้ทำลายทันที
 • ข้อควรระวังของการใช้ยาโคลนาซีแพม

 • ผู้ป่วยต้อหินไม่ควรใช้ยาชนิดนี้
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือปัญหาปอดอื่น ๆ ไม่ควรใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis) ไม่ควรใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) ไม่ควรใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยโรคโพรพีเรีย (Porphyria) ต้องระมัดระวังการใช้งาน
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติเสพติดแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดต้องระมัดระวังในการใช้ยา
 • ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หรือมีความอยากคิดฆ่าตัวตายต้องระมัดระวังในการใช้งาน เพราะยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความคิดอยากฆ่าตัวตาย
 • ไม่แนะนำให้หยุดยานี้ในทันที
 • ผู้ป่วยโรคไต โรคตับ ควรระมัดระวังในการใช้ยา
 • สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรต้องใช้ยาอย่างระมัดระวัง
 • อาการถอนยา Clonazepam

  เมื่อผู้ป่วยใช้ยา Clonazepam ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ อาจมีโอกาสติดยาได้

  หากเกิดภาวะติดยา ห้ามหยุดยาทันที เพราะอาจเกิดอาการถอนยาที่เป็นอันตราย และทำให้เกิดอาการชักได้

  อาการถอนยาคืออาการประสาทหลอน ตัวสั่น ตะคริว หวาดวิตก เหงื่อออกผิดปกติ และนอนไม่หลับ

  นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

 • https://www.webmd.com/drugs/2/drug-14403-6006/clonazepam-oral/clonazepam-oral/details
 • https://www.nhs.uk/medicines/clonazepam/
 • https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682279.html
 • No Responses

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  เรื่องล่าสุด