คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)

Rate this post

Ketoconazole คืออะไร

ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) คือยาที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อราไม่ว่าจะเป็นบนผิวหนัง กลาก เกลื้อน เชื้อราบนหนังศีรษะ หรือในเลือด เป็นยาที่อยู่ในรูปแบบยาชนิดรับประทาน หรือยาที่ใช้ภายนอกที่มาในรูปแบบของ ครีม แชมพู โดยยาชนิดนี้จำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ในการใช้งาน

ผลข้างเคียงของคีโตโคนาโซล

สำหรับยาคีโตโคนาโซลชนิดใช้ภายนอกนั้นไม่ได้ส่งผลข้างเคียงที่รุนแรงมากนัก

หากใช้เป็นยาชนิดรับประทานอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่อันตรายและควรไปพบแพทย์หากเกิดอาการดังนี้

 • เกิดผื่นลมพิษ
 • หายใจลำบาก
 • เป็นไข้
 • ใบหน้าบวม
 • เจ็บหน้าอก  

วิธีรับประทานยากินแก้เชื้อราคีโตโคนาโซล

ปริมาณคีโตโคนาโซลชนิดรับประทานแพทย์จะพิจารณาปัจจัยหลายประการ ในการสั่งจ่ายยา เช่น:

 • ชนิดและความรุนแรงของอาการ
 • อายุของผู้ป่วย
 • รูปแบบของคีโตโคนาโซลที่คุณใช้
 • โรคประจำตัวอื่น ๆ

โดยปกติแพทย์จะสั่งจ่ายยาชนิดรับประทานในปริมาณที่น้อยและปรับเปลี่ยนตามอาการและระยะเวลาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย  

ยาชนิดเม็ด Ketoconazole 200 mg

ปริมาณสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ปริมาณโดยทั่วไป: 200 มก วันละครั้งนาน  6 เดือน

หมายเหตุ* แพทย์ของคุณอาจเพิ่มปริมาณของคุณเป็น 400 มก. วันละครั้งหากจำเป็น

ปริมาณสำหรับเด็ก (อายุ 2-17 ปี)

แพทย์ะกำหนดขนาดยาตามน้ำหนักของเด็ก ขนาดยาจะมีตั้งแต่ 3.3–6.6 มก./กก. ของน้ำหนักตัว

ปริมาณสำหรับเด็ก (อายุ 0-1 ปี)

โดยทั่วไปไม่ควรใช้ยาเม็ด Ketoconazole ในเด็กเล็ก

คำเตือนในการใช้ยาคีโตโคนาโซล

 • ต้องใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
 • ยาคีโตโคนาโซลชนิดทา ไม่ควรใช้บริเวณแผลเปิดและแผลไฟ้ไหม้
 • หากเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายควรไปพบแพทย์ทันที
 • สตรีมีครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน  

No Responses

ใส่ความเห็น

เรื่องล่าสุด