อันตรายจาก ฝุ่น PM 2.5 และแนวทางการป้องกัน

Rate this post

ฝุ่น pm 2.5 คืออะไร

องค์กรอนามัยโลก (WHO) กำหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง pm 2.5 ในอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อมีปริมาณมากกว่า 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนประเทศไทยกำหนดอันตรายระดับของฝุ่น pm 2.5 คือไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาฝุ่น pm 2.5 คืออะไร คือการที่เกือบทุกเมืองสำคัญทั่วโลกล้วนมีระดับปริมาณของฝุ่นที่เป็นอันตราย อย่างในกรุงเทพฯ เคยมีปริมาณสูงเกือบ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะบริเวณริมถนน บริเวณที่มีการก่อสร้าง หรือมีการจราจรหนาแน่น

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนเมื่อเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์

ฝุ่น pm 2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กจนขนจมูกไม่สามารถกรองออกไปได้ ด้วยขนาดที่เล็กเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดแดง (5 ไมครอน) ดังนั้นเมื่อฝุ่นพิษนี้ผ่านจากจมูกเข้าสู่ร่างกาย ก็จะเข้าสู่ระบบเลือดผ่านเส้นเลือดฝอย และกระจายไปตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

ฝุ่น pm 2.5 มีลักษณะเป็นขุยคล้ายก้อนสำลี จึงมีน้ำหนักเบา และสามารถเป็นพาหะนำสารอื่น ๆ เข้ามาในร่างกายด้วย ไม่ว่าจะเป็นแคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งชนิดต่าง ๆ

ฝุ่น pm 2.5 เกิดจากอะไร

ฝุ่น pm 2.5 ส่วนมากเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ในรถยนต์ชนิดต่าง ๆ ดังนั้นในช่วงที่การจราจรคับคั่งในช่วงเช้าและเย็นหลังเลิกงานจึงมีปริมาณฝุ่น pm 2.5 ที่สูงกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ และในฤดูหนาวที่อากาศนิ่งและแล้ง ก็จะส่งผลให้ฝุ่นไม่สามารถลอยขึ้นที่สูงได้ ยิ่งเมื่อมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น pm 2.5 มาก ๆ ก็ยิ่งทำให้ระดับของฝุ่น pm 2.5 เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเมืองอย่างกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยตึกสูงปิดกันเส้นทางลมที่ช่วยระบายฝุ่น ก็ยิ่งทำให้ปัญหาฝุ่น pm 2,5 รุนแรงมากขึ้น หรือในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้จากการเผาพื้นที่ทางการเกษตร ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มมวลฝุ่น pm 2.5 ให้เข้าข้นและรุนแรงมากขึ้น

นอกจากนี้ฝุ่น pm 2.5 ยังเกิดจากไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากก็จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับโอโซนและแสงแดด กลายเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กและก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ

ไนโตรเจนไดออกไซด์คือก๊าซที่เกิดจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์นั่นเอง

ปัญหาต่อสุขภาพของฝุ่น pm 2.5 คืออะไร

ปัญหาต่อสุขภาพ

เมื่อฝุ่น pm 2.5 มีขนาดเล็กมาก จึงเป็นฝุ่นที่สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินหายใจและปอด บางส่วนอาจเข้าสู่กระแสเลือดและไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และก่อปัญหาทางสุขภาพในภายหลังได้

ปัญหาต่อทางเดินหายใจ และปอด

มลพิษในอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและปอดโดยตรง เมื่อฝุ่น pm 2.5 ผ่านเข้ามาทางจมูกก็จะทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบ หรือกระตุ้นให้ผู้ที่มีสุขภาพดีเกิดอาการหอบหืดได้เช่นกัน ยิ่งสะสมไปนาน ๆ ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้มากขึ้น

ปัญหาต่อสุขภาพหัวใจ

เนื่องจากฝุ่น pm 2.5 สามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการสะสมในเลือดไปสักระยะเวลาหนึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการตะกอนขึ้นในหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหัวใจวาย หรือหลอดเลือดสมองตีบได้ และยังส่งผลต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หวัใจเต้นผิดจังหวะ และอาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันได้

ปัญหาต่อสมอง

ฝุ่น pm 2.5 ที่เข้าสู่กระแสเลือดและสะสมในร่างกายไหนาน ๆ จะส่งผลให้เกิดปัญหาความดันโลหิตสูง และเลือดมีความหนืดผิดปกติ ซึ่งจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดในสมอง และหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว อันเป็นสาเหตุของเส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หรือรุนแรงถึงชีวิตได้

วิธีป้องกันฝุ่น pm 2.5

หน้ากาก

หน้ากากคืออุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สูดฝุ่น pm 2.5 เข้าไป แต่จะต้องพิจารณาเลือกหน้ากากที่มีคุณสมบัติในการกรองอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กนี้ได้ โดยหน้ากาก N95 ถือเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสามารถกรองฝุ่นได้มากกว่า 95% แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูง และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีจำเป็นต้องสวมอย่างถูกต้อง และควรหมั่นจัดกระชับหน้ากากไม่ให้หลวมอยู่เสมอ ห้ามนำหน้ากากมาใช้ซ้ำใหม่

หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน

การออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งจะเพิ่มโอกาสนในการสัมผัส และสูดดมฝุ่น pm 2.5 เข้าไป จึงควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้งที่จะยิ่งกระตุ้นให้หายใจแรง และทำฝห้ฝุ่น pm 2.5 เข้าสู่ทางเดินหายใจ และปอดได้มากขึ้น

เมื่ออยู่ในบ้านก็ควรปิดประตูหน้าต่างให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น pm 2.5 เข้ามาในบ้าน หรือเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดปริมาณอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ลดน้อยลง

งดการสูบบุหรี่หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดควัน

การสูบบุหรี่ หรือเผาไหม้สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดควันก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณฝุ่น pm 2.5 ให้มากยิ่งขึ้น จึงควรพยายามลดกิจกรรมเหล่านี้ให้น้อยลง

No Responses

ใส่ความเห็น

เรื่องล่าสุด