Preliminary Health Check-Up

Rate this post

การตรวจสุขภาพประจำปีคืออะไร

Preliminary Health Check-Up คือการตรวจสุขภาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพคือสิ่งสำคัญที่ควรทำเป็นประจำทุกปี เนื่องจากโรคหลายๆโรค ไม่แสดงอาการ และหลายๆโรคเป็นโรคร้ายแรง การตรวจสุขภาพประจำปีสามารถทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที เพราะอาจทำให้รู้ว่าเป็นโรคนั้นๆในระยะที่ไม่ร้ายแรง ก็สามารถรักษาได้เร็ว โอกาสหายก็มากขึ้น หรือสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคได้

อายุเท่าไรควรตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีสามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป และควรตรวจเป็นประจำทุกปี หากสงสัยหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดๆ ควรเข้ารับการตรวจอย่างรวดเร็ว เพราะหากพบว่าเป็นโรคเร็ว ก็สามรถรักษาได้ทันที เพื่อบรรเทาโรคและลดอัตตราการเสียชีวิต ไม่จำเป็นต้องรอเวลา

อายุเท่าไรควรตรวจอะไร

ผู้หญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป ควรตรวจหาเชื้อ HPV HIV และมะเร็งปากมดลูกหากเคยมีเพศสัมพันธ์ และควรตรวจมะเร็งเต้านมเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจมะเร้งต่อมลูกหมาก และเมื่ออายุครบ 40 ปี ทุกเพศควรตรวจหาเชื้อทางเดินอาหาร ตรวจช่องท้องหาความผิดปกติของถุงน้ำดี ไตและตับ และตรวจกระดูกและสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ เมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจอะไรบ้าง

1.การซักประวัติทั่วไป ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่แพทย์ใช้ตรวจหาความผิดปกติ พฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน

2.การทดสอบทั่วไป ได้แก่ การวัดความดัน ฟังเสียงหัวใจและปอด การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

3.การตรวจเลือด เนื่องจากโรคหลายชนิดสามารถตรวจพบได้จากการตรวจเลือด

4.การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง โดยจะการตรวจเฉพาะส่วนเบื้องต้นก่อน การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ตรวจภายในการคลำหาก้อนเนื้อบริเวรเต้านม

5.การตรวจด้วยโดยใช้เครื่องแมมโมแกรมในการตรวจ หรือมีการเอกซเรย์ ซึ่งเป็นการตรวจโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

ราคาของการตรวจสุขภาพ

ราคาในการตรวจสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับต้องการตรวจอะไร เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ สถานที่ที่ต้องการตรวจ ซึ่งมีราคาโดยประมาณ ดังนี้

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับคนที่อายุน้อยกว่า 30 ปี ราคาประมาณ 1,500-6,000 บาท ประมาณ 19 รายการ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคนที่อายุ 30-45 ปี อยู่ที่ 1,500-15,000 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคนที่อายุ 45 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 2,990-23,500 บาท

ใครควรตรวจสุขภาพประจำปี

ความจริงทุกคนทุกเพสทุกวัยควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถตรวจง่ายๆโดยทั่วไปด้วยตนเองได้ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ว่าอยุ่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ การวัดเส้นรอบเอว การวัดความดันโลหิด ซึ่งสามารถวัดด้วยตนเองที่บ้านหากมีเครื่องวัดหรือไปวัดที่โรงพยาบาลก็ได้ และควรเช็กประวัติบุคคลในครอบครัวว่ามีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน อัมพาต อัมพฤกษ์ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ เช็กพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใช้สารเสพติด พฤติกรรมการไม่ออกกำลังกาย ทุกคนควรประเมินสุขภาพตนเองโดยใช้แบบประเมิน อาจใช้แบบประเมินออนไลน์ที่ทางโรงพยาบาลเป็นคนสร้าง หรือแบบประเมินในรูปแบบเอกสาร เพื่อตรวจเช็กภาวะซึมเศร้า โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ภาวะการติดบุหรี่ สุรา สารเสพติด นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง ทุกคนทุกเพศทุกวัยควรดูแลสุขภาพอยู่เสมอ และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิตให้ดีและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

การตรวจสุขภาพมีอะไรบ้าง

1. การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

เป็นซักประวัติเกี่ยวกับอาการอาการผิดปกติ พฤติกรรมการใช้ชีวิต การใช้สารเสพติด การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการออกกำลังกาย

2. การวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI)

การวัดค่าดัชนีมวลกายเป็นการตรวจค่าเฉลี่ยน้ำหนักของร่างกายว่าเหมาะสมกับส่วนสูงหรือไม่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากมีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่ามาตฐาน อาจเสี่ยงเป็นโรคร้ายหลายโรคได้

3. การตรวจวัดสายตา (Auto-refraction)

การตรวจวัดสายตาเป็นการตรวจค่าสายตา โดยส่วนใหญ่จะตรวจโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยิงแสงอินฟราเรดเข้าสู่ดวงตา ซึ่งสามารถบอกได้ทั้งสายตาสั้นและยาว

4. การตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)

เป็นการตรวจสุขภาพภายในช่องปาก ฟัน ว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่

5. วัดความดันโลหิตและชีพจร (Vital Signs)

เป็นการวัดความแรงของการสูบฉีดเลือด อัตราการเต้นของหัวใจว่าอัตราการเต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติคือประมาณ 70-90 ครั้งต่อนาที หรือไม่

6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)

ปริมาณปกติสำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานจะอยู่ที่ 5.7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น แต่ระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะเพิ่มขึ้นได้ภายในภายใน 2-3 เดือน หากมีพฤติกรรมการรับประทานของหวานในปริมาณที่มาก และไม่ออกกำลังกาย

7. ตรวจไขมันในเลือด(Cholesterol)

การตรวจไขมันในเลือดมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือการตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ซึ่งเป็นไขมันที่สะสมตามเนื้อเยื่อไขมันต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง การตรวจไขมันดี (HDL) ซึ่งเป็นไขมันที่คอยกำจัดไขมันไม่ดีซึ่งเป็นไขมันอันตรายออกจากร่างกาย ช่วยรักษาสมดุลในกระแสเลือด และการตรวจไขมันไม่ดี (LDL) ซึ่งเป็นไขมันที่อันตรายต่อร่างกายที่เกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้น้อยลง

8. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

กรดยูริคส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่รับประทานเข้าสู่ร่างกาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาบางชนิด เนื่องจากร่างกายที่มีกรดยูริคสูงเกินไป ทำให้กรดยูริคไปจับตัวกับโซเดียมในเลือดจนเกิดเป็นเกลือยูเรตไปสะสมตามข้อต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เกิดอาการปวดขึ้นมาได้

9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC)

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวซึ่งส่งผลต่อร่างกาย เนื่องจากเลือดอยู่ทุกส่วนของร่างกาย เม็ดเลือดแดงมีบทบาทในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเม็ดเลือดขาวมีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกัน

10. ตรวจเอกซเรย์ปอดหัวใจ (Chest X-ray)

การตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจเพื่อหาอาการผิดปกติของหัวใจและปอด ซึ่งสามารถเอกซเรย์ได้พร้อมกัน

11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography: EKG)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำให้สามารถทราบการเต้นของหัวใจว่าผิดปกติหรือไม่ ซึ่งสามารถนำมาพยากรณ์โรคหรืออาการเสี่ยงอื่นๆ ได้ เนื่องจากการเต้นของหัวใจถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าภายใน จึงใช้การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูการเต้นของหัวใจ

12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, Bun)

การตรวจการทำงานของไตโดยการวัดระดับ Creatinine ในเลือด ซึ่งเป็นของเสียที่ไตจะต้องขับทิ้ง หากมีปริมาณ Creatinine สูง อาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีของโรคไตควรได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญทำหน้าที่กรองของเสียในเลือดออกไปทางปัสสาวะ

13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)

การตรวจการทำงานของตับเป็นการตรวจระดับเอ็นไซม์ในตับ (ALT) ซึ่งตับมีหน้าที่คล้ายกับไส้กรองของร่างกาย ช่วยกรองสารพิษ เชื้อโรค แล้วใช้เอ็นไซม์กำจัดสารพิษทิ้ง หากพบสัญญาณที่อันตรายต่อตับ ควรรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน

ลิงก์ที่ใช้

https://www.wongnai.com/articles/healthy-check

https://hdmall.co.th/c/health-checkup-list

https://healthcheckup.in.th/article/11

https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/What_health_check_up_for_each_age

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด